Honung från en ren natur

Fler naturreservat behövs.

Naturreservatet vid dammen och bigården i Norra Båsane, Dalskog.

Bin flyger 2-3 kilometer efter nektar och pollen som blir till honung. Vad som finns inom detta område samlas och sparas i kuporna, på gott och ont. På grund av ett ensidigt och storskaligt skogs- och jordbruk där monokultur och giftspridning blivit vardag drabbas vilda och tama bin hårt. I vissa länder har det gått så långt att man får transportera bin på lastbilar för att släppa ut i områden där de inte längre finns. Utrotar vi bin och andra djur eller växter förstör vi givetvis även för oss själva.

Välj gärna honung som kommer från små bigårdar i ren natur. Järbo Bigård använder aldrig gifter i sin produktion och behandlar djur och växter med stor respekt. Våra bin vid Båsane kvarn lever hela sitt liv i skogarna kring Norra Båsane naturreservat. De har lyckan att uppleva en förhållandevis ren natur utan kemikalier och stordrift. Här finns en mångfacetterad flora som ger många olika sorters nektar. Det ger honung från skogen en speciell och djup smak. Här hämtas pollen och nektar ur blommor som aldrig besprutats och dricks vatten ur den porlande bäcken som rinner genom bigården. Vilket paradis!

Du kan köpa honung hos oss året runt. Vi finns på info@jarbobigard.se.