100% naturprodukt

Vår honung är en ren naturprodukt helt utan tillsatser. Det mesta av vår honung produceras i skogen, så kallad “skogshonung” som av många anses ha den finaste smaken. Våra bikupor ligger i anslutning till naturreservat och långt från besprutade åkrar. Våra bin samlar honung från skogens och ängarnas naturliga flora i sin egen takt och inte från monokulturer såsom rapsfält. Det ger en otroligt fin honung men också små skördar. Vi hanterar all honung kall och manuellt. Vår honung är rå, oprocessad och aldrig upphettad. På så vis behåller den sin fina smak och alla de nyttigheter vi vill att honung skall innehålla.

Blomfluga – alla pollinatörer är viktiga. Odla gärna något för dem. Bild: Järbo Bigård Hb

På Järbo Bigård planterar vi för alla och inte bara för honungsbin. I världen hotas många insekter av bekämpningsmedel, miljögifter och andra mänskliga faktorer. Det är viktigt att stödja giftfri, ekologisk produktion som hjälper insekter och inte stjälper. I din egen täppa kan du göra en viktig insats genom att plantera växter som blommar allt från tidig vår till sen höst. Exempel på höstblommande växter som pollinatörer gillar är höstaster och kärleksört. Du kan sätta krokus- och tulpanlökar för vårens tidigaste blommor som är superviktiga för humledrottningarna som vaknar tidigt. En annan viktig art är sälgen som blommar på våren. Många tycker sälgen är ett skräpträd men den som stått under en blommande sälg och sett myriaderna av fjärilar, humlor och bin i dess krona är ofta av en annan uppfattning. Det är ett av de viktigaste träden vi har.