Om vår honung

Vår honung – en ren naturprodukt

I våra burkar finns 100% honung – ingenting annat. Inget tillförs eller tas bort. Vår honung är en ren naturprodukt och vi är måna om att leverera en produkt av högsta kvalitet.

Honungen är aldrig uppvärmd utan kallslungad, raw och manuellt silad vilket innebär att alla nyttiga ämnen bevarats. Vår småskaliga produktion är ett rent mathantverk och all honung vi säljer är endast från egna bigårdar.

Vi behandlar våra bin med stor respekt och flyttar inte runt våra bisamhällen till odlingar som är besprutade med bekämpningsmedel. Vi sätter alltid naturen, djuren och miljön främst.

Våra bisamhällen är placerade långt in i skogen (skogshonung och ljunghonung) eller vid ekologisk klövervall (ängshonung). Vår produktion är helt giftfri. I en av våra bigårdar kommer all energi från solen och honungen lagras i svala jordkällare istället för energislukande kylrum.

En av våra bigårdar

Våra bin

Våra bin bor hela livet på samma ställe, i samma bigård. Vi vingklipper inte bidrottningarna för att hindra dem att lämna kupan. I de flesta kommersiella biodlingar tar man ut så mycket honung man kan och ger istället socker eller bifoder inför vintern. Vi lämnar alltid honung kvar inför invintringen och kompletterar med bifoder. Resultatet blir mindre mängder honung men ett rent samvete. Honung från skogen ger inga stora skördar men smaken är något helt speciellt.

De flesta av våra bin bor djupt in i trollskogen

Honungen

Honungen vi säljer får olika karaktär varje år beroende på vilka blommor våra bin har valt att besöka i de olika bigårdarna. Vissa år är inslaget av ljung stort vilket ger en speciell smak som av många anses vara den allra bästa av honungssorter. Andra år kanske inslaget av ängsblommor eller klöver dominerar. Varje år är speciellt och sätter sin unika smak, färg och konsistens på produkten.

Vår skogshonung innehåller nektar från de växter som naturligt finns i skogen och är helt fri från raps och liknande. Ängshonungen kommer från  ekologisk klövervall.

Nyslungad honung/Flytande honung

På sommaren när vi slungar säljer vi nyslungad, flytande honung – en underbar delikatess som vanligtvis endast går att köpa direkt från biodlaren. Nyslungad honung är naturligt flytande och kommer direkt från bikupan. Efter några veckor kristalliserar och stelnar honungen naturligt. All svensk honung kristalliserar med tiden och blir fast. Den honung man köper flytande i affären i klämflaska innehåller ofta tillsatser eller har upphettats till hög temperatur för att vara flytande. Sådan honung är delvis förstörd och är inte det samma som nyslungad honung.

Gott och nyttigt

Honung har använts av människan i många kulturer under minst 4000 år. Kanske främst för dess underbara smak men också för tron på dess läkande egenskaper. Honung innehåller bland annat bakteriedödande ämnen, mjölksyrabakterier och omkring 200 olika näringsämnen. Hur dessa verkar och deras nytta är ännu inte helt utforskat. Det bedrivs medicinsk forskning kring honung som framtidens antibiotika. Färsk honung och ljunghonung anses särskilt intressant.

Våra bin bor hela livet i samma bigård.

Förvaring

All honung från Järbo Bigård är rå och kallslungad. Det innebär att vi aldrig hettar upp vår honung eftersom det kan förstöra honungens nyttiga ämnen och goda smak. Vi slungar, silar och rör honungen för hand. Vår produktion är ett hantverk. Honung bör förvaras svalt och mörkt, helst i kylskåp. Honung man använder varje dag kan man förvara framme.

Ljunghonung

Ljunghonung bör förvaras i kylskåp eftersom den har en tendens att lättare börja jäsa om den förvaras för varmt.

Nyslungad honung

Vår flytande nyslungade honung är en primör och något av en färskvara. Den bör konsumeras medan den är flytande och förvaras bäst i rumstemperatur där den håller sig flytande i veckor/månader innan den långsamt kristalliserar. Så småningom blir all nyslungad honung hårdare i konsistensen. Tips! Nyslungad honung går bra att lägga i frysen. Då avstannar vanligtvis kristalliseringen och den behåller vanligtvis sin mjuka konsistens.

Vår honung är 100% naturprodukt. Konsistens, smak och färg varierar beroende på nektartyp och andra faktorer. Honung har ett bäst före datum på två år från tappning. Vid rätt förvaring håller den dock mycket längre.