Ogräs – det bästa vi vet!

Flera arter av bin är utrotningshotade. Bekämpningsmedel och ett modernt jordbruk med monokultur och avsaknad av de rätta biotoperna anges ofta som orsak. I delar av världen talar man faktiskt om en kris och vi människor är orsaken. Utrotar vi bin och andra pollinerande insekter är risken stor att vi även utrotar oss själva. Det kommer bli brist på mat.

Honungen från Järbo Bigård är 100% naturprodukt. Vi varken tillsätter eller tar bort något utan slungar, silar och tappar upp på burkar direkt från bikupan. Vi hettar inte upp vår honung utan den hanteras kall och manuellt. Detta innebär att alla nyttiga ämnen bevaras i varje burk genom en hantverksmässig och varsam hantering. Det är mycket jobb men ger en fantastiskt fin och naturlig produkt. Precis som man vill att honung skall vara. Vi arbetar småskaligt och giftfritt. När du köper honung från oss stöder du lokal honungsproduktion där vi sätter djur och natur före ekonomisk vinst.

Apis mellifera, honungsbi i höstaster som ger nektar sent på säsongen.

Ilsket rosa höstaster agerar fredagsmys åt ett av våra “tama” bi (Apis mellifera). Rota, rota, rota. Aha…nektar!

Bin är inte bara honung, de är helt nödvändiga för pollinering av både vilda och odlade växter. De utför en så kallad “ekosystemtjänst”, de stödjer ekosystemet och dess funktioner. En tredjedel av allt vi äter är beroende av pollinerande insekter, 85% av dessa utgörs av honungsbin. Du gör inte bara en insats för dig själv och din egen hälsa när du köper en burk honung utan också för hela ekosystemet. Är inte det fantastiskt?

Alla kan göra något. Du kan spara vilda blommor i din trädgård och se till att något blommar hela säsongen; allt från vårens första krokus till höstens sista ljung och aster. Lämna trädgården lite ostädad så humlor, bin och fjärilar trivs. Tänk på att många växter som vi kallar ogräs är det bästa insekter vet. Bygg ett insektshotell, spara ett murket träd, låt maskrosor och nässlor vara i fred och ät mycket honung!

Läs mer om oss under “Om vår honung”. Vi finns också på info@jarbobigard.se eller 0701-432990

Följ oss gärna på instagram @jarbobigard